GÆS STJERNE

Stof A baggrund.

4 stk 3,5″ firkantet

1 stk 7,25″ firkant, skæres fra hjørne til hjørne to gange for at lave 4 trekanter.

Stof C

1 stk. 4,75″ i kvadrat

Stof I

4 stk 4,25″ firkantet stof, skæres fra hjørne til hjørne to gange for at lave 16 trekanter.

Stof F

2 stk 4″ firkantet stof, skæres fra hjørne til hjørne én gang, så der dannes 4 trekanter.

For at lave en enhed med flyvende gæs.
Brug en trekant af stof F og to trekanter af stof I.
Placer en af de små trekanter ret mod ret på en af F-trekantens korte sider. Sy en kvart tomme søm. Åbn og pres til trekanten.
Læg den anden trekant ret mod ret på den modsatte side af F-trekanten, så den overlapper den foregående trekant en smule, sy en kvart tomme søm.
Åbn og tryk på I trekanten for at fuldende den flyvende gåsenhed. Gentag for at lave 4 enheder.
To make one flying geese unit.
Use one fabric F triangle and two fabric I triangles.
Place one of the small triangles right sides together on a short side of the F triangle. Sew a quarter inch seam. Open and press to the triangle.
Place the second triangle right sides together on the opposite side of the F triangle, this will slightly overlap the previous triangle, sew a quarter inch seam.
Open and press to the I triangle to complete the flying geese unit. Repeat to make 4 units.
Flyvende gæs enhed 4,75″ x 2,5″

Hjørnegæs enhed.

Corner geese unit.

Hjørnegæs enhed.
Brug fire 3,5″ firkantede stof A-baggrundsstof og 8 trekanter af stof I.
Tag en trekant af stof I, og sy den fast i kanten af en firkant af stof A, ret mod ret.

Use four 3.5” square fabric A background fabric and 8 fabric I triangles.

Take a triangle of fabric I and sew it to the edge of a fabric A square, right sides together.

Press and repeat to sew another I triangle to the opposite side of the square, as shown above.

Tryk og gentag for at sy endnu en trekant i I på den modsatte side af firkanten, som vist ovenfor.

Nu har du en ny enhed med flyvende gæs, der måler 4,75″ i nederste kant.
Lav 4 af disse enheder.

Now you have a new flying geese unit that measures 4.75” at the bottom edge.

Make 4 of these units.

Sy denne enhed oven på den første flyvende gæs-enhed som vist.
Tryk sømmene op.
Lav en fjerde af disse enheder, vi kalder den (B-enhed).
Sew this unit on top of the first flying geese unit as shown.
Press seams open.
Make dour of these units, we will call it (B unit).

Sy en trekant af stof A på hver side af en B-enhed, så der dannes en stor trekant.

Sew a triangle of fabric A onto each side of a B unit to creat a large triangle.

Sy de to resterende B-enheder på hver side af stof C-firkanten.

Sew the two remaining B units to each side of the fabric C square.

Sy den første store trekant fast i kanten af C-firkanten/B-enheden som vist.

Sew the first large triangle to the edge of the C square/B unit as shown.

Gentag med den anden store trekant.
Tryk sømmene op, og klip dem til 12,5″.

Repeat with the second large triangle.

Press the seams open and trim to 12.5”.

Nu har du konkurreret endnu en strålende stjerne for dig Lancashire Quilt!

Now you have competed another shining star for you Lancashire Quilt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s